באפשרותך להוסיף/לערוך את הטקסט,
ברגע שסיימת לעצב את המוצר, יש ללחוץ על כפתור"אישור והזמנת המוצר שעיצבת" על מנת לצפות בעיצוב הסופי ולאשרו,
יש לבצע פעולה זו עבור כל הצדדים (אם קיימים), וללחוץ על "המשך" על מנת לבחור כמות להדפסה.